Positiv organisationsutveckling

Vi skiljer oss en del från andra organisationskonsulter.

Vi vet av lång erfarenhet att människor kan komma längre än vad man tror genom att kunna använda sina styrkor och framgångsfaktorer. Förhållningssättet och metoden heter Appreciative Inquiry. Vi tror även att de flesta organisationer och ledare är duktiga problemlösare men behöver träning i att kunna använda sina och personalens styrkor fullt ut. Vi verkar inom fyra områden som vi anser hänger tätt ihop med varandra.

  • Kulturförstärkning. Hur man lyckas i förändringsprocesser genom att fokusera på det man vill se ska hända.
  • Ledarutveckling. Hur man blir mästare på att utveckla egna och andras styrkor.
  • Teamutveckling. Hur man gör varandra bra och lyckas tillsammans.
  • Coaching genom Appreciative Inquiry. Hur du kan utvecklas utifrån dina unika styrkor och framgångsfaktorer.

 

RESULTAT MED POSITIVE CHANGE:

Högre engagemang och stolthet i arbetet

Ni skapar en öppenhet och nyfikenhet hos de ni jobbar med. Att jobba styrkefokuserat gör att deltagare verkligen känner att man är i förarsätet av förändring, snarare än en mottagare av förändring. Resultaten från AI är högre engagemang och stolthet i arbetet. Ett bättre samarbets- och diskussionsklimat, mer mod höjd och tydlighet i målsättningar. förbättrade processer för ledarskap och utveckling generellt och slutligen väsentligen förbättrade ekonomiska resultat

Markus Pregmark

HR-chef Region North Mölnlycke Healthcare (tidigare HR-chef på Abba Seafood)

2017-04-27T13:44:07+00:00

Markus Pregmark

HR-chef Region North Mölnlycke Healthcare (tidigare HR-chef på Abba Seafood)

Ni skapar en öppenhet och nyfikenhet hos de ni jobbar med. Att jobba styrkefokuserat gör att deltagare verkligen känner att man är i förarsätet av förändring, snarare än en mottagare av förändring. Resultaten från AI är högre engagemang och stolthet i arbetet. Ett bättre samarbets- och diskussionsklimat, mer mod höjd och tydlighet i målsättningar. förbättrade processer för ledarskap och utveckling generellt och slutligen väsentligen förbättrade ekonomiska resultat

Omedelbar förändring

Jag har under åren gått många utbildningar i förändringsmetoder och ledarskap och skillnaden är att med Appreciative Inquiry börjar förändringen omedelbart.

Lisa Bergman

HR-chef på Gryaab

2017-04-27T13:50:30+00:00

Lisa Bergman

HR-chef på Gryaab

Jag har under åren gått många utbildningar i förändringsmetoder och ledarskap och skillnaden är att med Appreciative Inquiry börjar förändringen omedelbart.

Inspirerande

Tony och Maria har på ett fantastiskt sätt engagerat vår ledningsgrupp och hela vår svenska organisation i AI. De inspirerar och får fram det bästa hos alla. Detta har gett oss en enorm styrka att dra åt samma håll.

Joakim Karlsson

VD Envac group

2017-04-27T13:51:46+00:00

Joakim Karlsson

VD Envac group

Tony och Maria har på ett fantastiskt sätt engagerat vår ledningsgrupp och hela vår svenska organisation i AI. De inspirerar och får fram det bästa hos alla. Detta har gett oss en enorm styrka att dra åt samma håll.