Positiv organisationsutveckling

 

Led utifrån Styrkor och få hela organisationen att skifta perspektiv från problem och negativism till Möjligheter och Positiva resultat.

Positive Change Management

  • Alla goda resultat i organisationer bygger på goda relationer, så gör även ert sälj och era affärer.
  • Forskningsresultat om de mest framgångsrika organisationerna visar tydligt att ju bättre relationer vi har till varandra och till våra kunder, ju bättre går företaget.
  • Vi har verktygen och metoderna för att få detta att hända och utvecklas över tid i din organisation.

Exempel på resultat
– Abba Seafood: Når för första gången drömgränsen på 100 miljoner och 95% av de anställda uppger att de är mycket nöjda med arbetsplatsen.
– Manpower: Positiva relationer leder snabbt till tajtare samarbete internt och med våra kunder.
– Envac: Ökat samarbete över alla gränser med 33%, högre fokus på bättre affärer, ökade resultat.

Några av våra kunder berättar om resultaten efter 6 månader med Positive Change: