Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry är ett förhållningssätt som bygger på utgångspunkten att

  • alla människor, grupper och organisationer gör något riktigt bra och det ska vi lära oss allt om.
  • för att kunna göra det så bör våra frågor handla om hur vi använder våra styrkor och framgångsbeteenden när vi lyckas som bäst.
  • du väljer alltid vad du letar efter efter hos människor så sök efter det du vill se ska hända och ställ frågor om det.

Appreciative Inquiry i förändringsprocesser

Att det är bra att ha mer fokus på det positiva, det som ger energi, håller de flesta ledare med om. Men, utmaningen blir att hitta ett förhållningssätt som innehåller konkreta verktyg för att få framgångsfaktorer och styrkor att växa mot uppsatta mål.

Appreciative Inquiry används därför i alla typer av möten och situationer där man vill att människor ska få upp motivationen och samarbetsviljan för att uppnå sina mål. De ledare vi samarbetat med över tid menar att Appreciative Inquiry inte bara hjälpt dem att motivera och leda utifrån styrkor utan har även hjälpt dem att se livet i ett annat perspektiv.

Att när man jobbar med Appreciative Inquiry så väljer man ett positivt förhållningssätt genom att leta och ställa frågor man normalt sett inte gör. Ledare vi tränat beskriver ofta att de snabbt får förändring, att de får en annan energi i sina möten och att personalen känner sig mer motiverade att bidra och göra skillnad i sina grupper på riktigt.

Nyfiken på att prova? Kontakta oss för ett möte idag!  Ring Tony 0703-232470 eller Maria 0727-308844

Läs mer:
Introduction to Appreciative Inquiry
How is Appreciative Inquiry experienced by the employees at ABBA Seafood?
(s. 41-43)