Positive Change – för framgångsrik teamutveckling

Några snabba frågor…

Är din organisation mitt i eller kommer starta en förändringsprocess där det krävs att alla medarbetare behöver göra sitt allra bästa för att lyckas?

Känner du att din organisation inte fullt ut utnyttjar varje medarbetares styrkor och driv?
Att du inte riktigt lyckas få människor att ta fram sin största potential?

Vi på Positive Change, gör saker lite annorlunda!

Vi utbildar inte ledare i slutna lokaler och skickar sedan hem dem till verksamheten igen och önskar dem lycka till. Vi tar inte heller utgångspunkten i problem när man vill åstadkomma en förändring.

Anledningen är enkel. De flesta chefer som deltagit i traditionella ledarutbildningar får låga eller inga effekter hos sin personal över tid. Problemfokus är mindre bra när man verkligen behöver energi och positivt driv framåt.