Vårt erbjudande

Organisationskultur

För oss är organisationskultur detsamma som hur människorna pratar och relaterar till varandra. Vi ser därför en kulturförändring som om att man ändrar sitt eget sätt att prata med andra, för att man vet hur stor påverkan man själv har. Ska en förändring kunna ske så måste den starta i det lilla så oavsett om du är ledare eller medarbetare så börjar förändring din vardag.

En framgångsfaktor vid kulturförändring är att träna både ledare och bästsökare (nyckelmedarbetare) samtidigt.

Så här brukar det gå till:

-Träffektivitet. Vi intervjuar ledare och bästsökare om deras utmaningar och önskningar. 

-Ledare. Vi tränar Ledningsgrupp och övriga ledare i mindset, vad de kan välja att se, och styrkefokuserade verktyg.

 

 

Ledarutveckling

Vi vet många ledare som gått kurser i ledarskap där de ofta känt att de behärskar vissa teorier men saknar den praktiska kunskapen. Därför är vårt fokus alltid på det du har praktisk nytta av som ledare i din vardag.

De två viktigaste framgångsfaktorerna för ledare som vi ser det är deras mindset, det de väljer att fokusera på, och deras styrkefokuserade frågeställningar.

Vi erbjuder också en öppen ledarutbildning, där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med andra styrkefokuserade ledare.

Anmäl dig till Ledarutveckling

 

 

Teamutveckling

För oss handlar teamutveckling om hur man gör varandra bra och lyckas tillsammans. I ett väl fungerande team stödjer man varandra och bidrar för att man vill, inte för att man måste.

Därför är vårt fokus i teamutveckling på träna:

-Att skapa goda relationer till varandra

-Hur vi pratar om och med varandra

-Att upptäcka varandras styrkor individuellt och i teamet tillsammans

-Hur vi oftare kan ha ett mindset, där vi har fokus på det som fungerar och det vi vill ha

-Hur vi har energifyllda och effektiva möten

 För att hitta och använda individuella toppstyrkor och hela teamets styrkor använder vi oss av Gallups internationella forskning och självskattningstestet Strengthsfinder.

Vi påbörjar alltid nya uppdrag med att hjälpa er att flippa* era utmaningar till det ni vill se istället. Teamutvecklingen handlar sedan om hur vi lägger upp träningen för att skapa det ni vill se mer av i er organisation eller i teamet.

 * en flip = att vända något man inte vill ha till det man skulle vilja ha. T ex istället för en konfliktsituation, så vill man kanske ha ett riktigt gott och tillitsfullt samarbete. Då är det ett gott och tillitsfullt samarbete teamutvecklingen ska handla om.

 

 

Coaching

Som coacher med Appreciative Inquiry (AI) som förhållningssätt, vill vi få dig att växa genom dina styrkor. Vi vet att din största utvecklingspotential ligger i att bli mer medveten om dina styrkor, framgångsbeteenden och hur du kan använda dessa ännu mer i din ledarroll. Du får nya möjlighetsperspektiv och vi hittar tillsammans enkla förstasteg som kan få störst effekt för att du ska utvecklas. 

Många ledare upplever sig ”busy being busy” och kan med hjälp av oss få hjälp att skilja på det som är riktigt viktigt från det mindre viktiga. Du får med dig AI-verktyg för träna på att uppskatta dig själv och andra.

Vanligtvis börjar ett coachinguppdrag med en 3 timmars Introduktion av Appreciative Inquiry, lära känna varandra och hitta de bästa förutsättningarna för samarbetet. Sedan bestämmer vi utifrån det antal tillfällen.

Läs mer om coaching